List referencyjny

dla Pana Waldemara Więckiewicza – Doradcy Podatkowego

Od 2001 roku Pan Waldemar jest godnym zaufania partnerem biznesowym w zakresie doradztwa podatkowego. Wspólnie zdobywamy doświadczenie i wiedzę, która prowadzi do kolejnych sukcesów prowadzonych przez nas przedsięwzięć. Nasza współpraca obejmuje przede wszystkim wymianę usług specjalistycznych. Jednak nie kończy się na realizacji zleconych zadań. Wspólnie wymieniamy wiedzę dotyczącą prowadzenia działalności na szybko zmieniającym się rynku i wśród ciągłych zmian przepisów.

Wszystkim polecam usługi Pana Waldemara Więcekiewicza jako profesjonalisty z dużym doświadczeniem, zapewniającym stałą współpracę i rozwój swoich partnerów.

Z poważaniem

Wojciech Wojciechowski
30-414-Kraków, ul. J. Dajwór 14
www.herion.com.pl