Obsługa księgowa

Firmom, a także osobom indywidualnym oferujemy szeroki i kompleksowy zakres usług obejmujących księgowość, rozliczenia roczne, wszelkie doradztwo podatkowe i finansowe, a w szczególności:

Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

– wprowadzanie dokumentów księgowych
– prowadzenie ewidencji dla celów podatku okresowego i rocznego rozliczenia podatku od towarów i usług
– prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
– sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
– sporządzanie rocznych zeznań podatkowych

Rozliczanie ryczałtowych form opodatkowania

– wprowadzanie dokumentów księgowych
– prowadzenie ewidencji dla celów podatku okresowego i rocznego rozliczenia podatku od towarów i usług
– prowadzenie wszelkich innych wymaganych ewidencji
– sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
– sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych

Obsługę ZUS

– przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązaniem stosunku pracy
– przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy
– przygotowywanie list płac
– przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych i deklaracji do ZUS
– elektroniczny przekaz dokumentów do ZUS
– sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
– rozliczanie umów zleceń i o dzieło
– inne czynności wynikające z przepisów prawa
– sporządzanie deklaracji PFRON

Po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego przekazujemy:
– odpowiednim instytucjom – przewidziane prawem dokumenty w wymaganych terminach.
– klientom – informacje o obliczonych zobowiązaniach drogą komunikacji telefonicznej i poczty elektronicznej.

Jedynym obowiązkiem klienta jest terminowe dostarczenie do naszego biura rachunkowego dokumentów księgowych oraz uregulowanie należności. W pozostałym zakresie wszystkie czynności wykonuje nasze biuro rachunkowe. Obsługując księgowość firmy, biuro rachunkowe bierze na siebie pełną odpowiedzialność za przewidziane prawem zobowiązania urzędowe.

W celu uzyskania informacji o cenie usługi prosimy składać zapytania wyłącznie za pomocą poniższego formularza lub telefonicznie.